Sme tu pre tých, ktorí chcú naozaj konať

Klienti sa nás často pýtajú, ako uspieť v spore bez toho, aby to trvalo niekoľko rokov na súde. Preto sme sa rozhodli, že Vám k tomu poskytneme návod. Tým návodom je mimosúdna dohoda. Avšak, tento návod je len pre tých, ktorí chcú naozaj konať. Je to na Vás, či sa chcete dohodnúť.


JUDr. Gevorg AYRUMYAN, PhD.

Zakladateľ


Naše služby


Register partnerov verejného sektora

 • Zaregistrujeme Vás ako partnera verejného sektora.
 • Budeme Vašou oprávnenou osobou.
 • Overíme identitu konečného užívateľa výhod.

Súdne a správne konanie

 • Zastúpime Vás na pojednávaní.
 • Zastúpime Vás pred správnym orgánom.
 • Rozvedieme Vás.
 • Pomôžeme Vám s vymožením pohľadávky.

Trestné konanie

 • Budeme Vás obhajovať.
 • Budeme Vás zastupovať ako poškodeného.
 • Podáme sťažnosť za Vás.

Zmluvná agenda

 • Vypracujeme zmluvu za Vás.
 • Pomôžeme Vám pri kúpe nehnuteľnosti.
 • Dojednáme obchodného podmienky za Vás.
 • Poskytneme Vám ochranu autorských práv.

Náš prísľub

JUDr. Gevorg AYRUMYAN, PhD.

Advokát

Naším prísľubom voči Vám je dôkladnosť v zmysle zásady vyjadrenej v latinčine ako „Age, si quid agis“, t.j. ak niečo pre Vás robíme, tak to robíme dôkladne. Túto zásadu si náš zakladateľ, ktorý je zároveň aj konateľom našej spoločnosti, osvojil počas svojej advokátskej praxe v popredných advokátskych kanceláriách pôsobiacich na území Slovenska a Česka.
Sme tu preto, aby sme Vám poskytli právnu pomoc v rôznych oblastiach práva a najmä, aby ste mali istotu, že pri obhajobe Vašich práv stojíme pri Vás.

Mgr. Patrik Baltazarovič

Advokát

Zhodnotenie charakteru klientskej situácie v kombinácii so zodpovedným, efektívnym a systematickým prístupom už od prvej právnej rady tvorí právny prísľub advokáta Patrika Baltazaroviča. Práve v čase rozširujúcej sa digitalizácie je naším hlavným prísľubom prinášať klientom čo najvyššiu formu osobnej starostlivosti a personalizovaného prístupu, ktorý klientom prináša výsledok našej práce ako služby, ktorá dokáže meniť a korigovať životné situácie v prospech samotného klienta. Prvé rozhodnutie akým spôsobom chcete riešiť Vašu situáciu je na Vás.

Referencie

DRESS MY DAY
Vyjadrenie klienta: Ďakujeme za promptný a kvalitný prístup. Od vzniku našej spoločnosti, cez menšie právne kontroly až po komplet prípravu zmlúv pre našich partnerov. Sme nadmieru spokojní.
Wezeo
Vyjadrenie klienta: Poskytujú nám dlhoročnú podporu pri akvizíciách našej spoločnosti.
EUROATOM
Vyjadrenie klienta: Sú našou podporou pri dojednávaní obchodov s medzinárodnými partnermi. Ďakujeme im za ich úsilie.
2imPress
Vyjadrenie klienta: Zabezpečili nám registráciu v Registri partnerov verejného sektora a sme radi, že sú našou oprávnenou osobou.
FITMEE
Vyjadrenie klienta: Pomohli nám pri rokovaniach s obchodnými partnermi.
e-aukční portál
Vyjadrenie klienta: Ich prístup k práci nám zaručil úspech pri realizácii verejného obstarávania.
DEV1S
Vyjadrenie klienta: Pomohli nám pri založení spoločnosti a následných zmenách v Obchodnom registri.
LITTLE
Vyjadrenie klienta: Vypracovali nám právny rámec nášho e-shopu.
beon
Vyjadrenie klienta: Boli pri vzniku našej spoločnosti a pomohli nám s jej založením.
ARIKOM
Vyjadrenie klienta: Už od založenia spoločnosti vykonávajú právne riadenie našej spoločnosti.

Novinky

Rýchle novinky
22.03.2018

Slovensko - Ruská spolupráca pre cudzincov

S kolegyňou z Ruskej federácie hovoríme o niektorých aspektoch povolenia na pobyt pre cudzincov na území Slovenska. Zameriavame našu pozornosť na najkľúčovejšie podmienky a povinnosti cudzincov. Kolegyňa z Ruska hovorí o tom, ako na Slovensku začať podnikať a aké výhody poskytuje Slovensko pre cudzincov, a to aj v rámci turizmu. Bližšie uvidíte vo videu.

Zobraziť celý článok
Slovenské súdnictvo
13.02.2018

Právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov

Nález Ustavneho sudu Slovenskej republiky zo dňa 12.7.2017 pod č.k. III. US 181/2017-26 Ústavný sud Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 12. septembra 2017 v senáte zlozenom z predsedu Sergeja Kohuta, zo sudkyne Jany Baricovej a sudcu Rudolfa Tkáčika prerokoval sťažnosť sťažovateľa, zastúpeného advokátom, pre namietané porušenie jeho základného pravá na prerokovanie veci bez zbytočných pri

Zobraziť celý článok
Rýchle novinky
11.10.2017

Spor so štátom vo veci krytov civilnej ochrany

Štát je vlastníkom CO krytov, avšak popiera to z dôvodu, aby nemusel platiť poplatky do fondu opráv a údržby bytového domu. Dezolátny stav predmetného krytu civilnej ochrany môžete vidieť v príspevku, ktorý bol odvysielaný v TV Markíza.

Zobraziť celý článok
Zobraziť všetky články

Potrebujete poradiť?
Kontaktujte nás.