Spor so štátom vo veci krytov civilnej ochrany

Štát je vlastníkom CO krytov, avšak popiera to z dôvodu, aby nemusel platiť poplatky do fondu opráv a údržby bytového domu.

Dezolátny stav predmetného krytu civilnej ochrany môžete vidieť v príspevku, ktorý bol odvysielaný v TV Markíza.

Potrebujete poradiť?
Kontaktujte nás.