Základy práva - EUBA

Dňa 23.9.2017 náš zakladateľ prvý krát prednášal predmet Základy práva na Ekonomickej univerzite. Študentov najmä zaujalo, že základné práva a slobody v zmysle Ústavy Slovenskej republiky sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné.

IMG_0081.JPG

Potrebujete poradiť?
Kontaktujte nás.