Pravidelné novinky zo sveta advokátov

Prinášame Vám zaujímavosti zo sveta advokátov s cieľom pomôcť Vám porozumieť právnemu poriadku Slovenskej republiky a Európskej únie. Naším úsilím je uľahčiť Vám orientovanie sa v práve a poskytnúť Vám informácie pre niektoré právne otázky, ktoré sa môžu dotýkať aj Vás. Ak ste nenašli odpovede na právne otázky, ktoré Vás zaujímajú, tak nás neváhajte kontaktovať a my Vám radi odpovieme.
Základné práva
17.07.2017

Nie dvakrát v tej istej veci

Deliktuálne konanie páchateľa môže v určitých prípadoch napĺňať znaky skutkovej podstaty trestného činu, ale zároveň aj správneho deliktu, následkom čoho je, že za jeden skutok sa páchateľovi uloží popri sankcii v správnom konaní aj trest v trestnom konaní. V slovenskom právnom poriadku sa rovnaká povaha skutku prejavuje napríklad pri priestupkoch proti majetku podľa ust. § 50 zákona č. 372/1990 Z

Zobraziť celý článok

Potrebujete poradiť?
Kontaktujte nás.